انتشار مقررات برگزاري ششمين دوره مسابقات داوري تجاري

مقررات برگزاری ششمین دوره مسابقات داوری تجاری منتشر شد.

برای مشاهده و دریافت فایل مقررات اینجا را کلیک نمایید.