ارتباط با دبيرخانه مسابقات

تلفن‌های تماس:

88324182-88846048

آدرس الکترونیکی:

info@iramc.ir

برای دنبال کردن مسابقات در شبکه‌های اجتماعی میتوانید روی لینک‌های موجود در پائین صفحه کلیک نمائید.